Aanbod Hoogbegaafdheid AWBR Academie

Incompany netwerkdagen en cursussen door AWBR

De specialist(en) HB van AWBR kunnen op verschillende manieren schoolteams ondersteunen in de begeleiding van begaafde leerlingen. Daarbij kunt u denken aan:


 • Observaties van (mogelijk) begaafde leerlingen
 • Adviezen aan IB of leerkracht m.b.t. de begeleiding van begaafde leerlingen in de klas
 • Begeleiding van de leerkrachten binnen een bepaalde bouw bij het plannen en organiseren van verrijkend onderwijs (bijv. in bouwvergaderingen)
 • Hulp bij het aanmelden van leerlingen voor het Denklab
 • Begeleiden van leerkrachten die binnen de eigen school een groep begaafde leerlingen begeleiden (bijv. een Mini Denklab)
 • Meedenken en begeleiden van het schrijven van beleidsplannen voor het onderwijs aan begaafde leerlingen binnen de eigen school
 • Teamscholing op het gebied van HB (vaste reguliere aanbod dat aangepast kan worden aan de wensen van de school, maar ook onderwerpen buiten het reguliere aanbod)

Binnen het reguliere aanbod vallen de volgende workshops: 


Signaleren:


Na deze workshop: • ken je het model van Renzulli en Mönks
 • ken je de leer- en persoonlijkheidseigenschappen waar je begaafde kinderen aan kunt herkennen  
 • weet je hoe je bij kleuters kunt signaleren
 • weet je waarom dat zo snel mogelijk moet gebeuren
 • ken je een signaleringslijst
 • heb je voor jouw groep gekeken naar een quickscan

Hoogbegaafde kinderen zijn niet per se de professortjes met een brilletje op. Hoe herken je dus een kind met een ontwikkelingsvoorsprong in je klas? Aan hoge resultaten op de LVS scores. Maar als de leerling inmiddels het plezier in leren kwijt is geraakt en is gaan onderpresteren, dan zul je hem of haar op die manier niet ontdekken. Hoe dan wel? Door te letten op die kleine signalen die kinderen afgeven: de leer- en persoonlijkheidseigenschappen. In deze workshop komen ze langs en zul je misschien al een kind uit je klas in gedachten krijgen. En dan begint het pas, want dan zul je het aanbod moeten aanpassen aan de onderwijsbehoeften van het kind. Maar het begint allemaal met signaleren! Herkennen en erkennen!

Tijdsinvestering: Eén bijeenkomst van ongeveer 1 ½ uur

Compacten

Na deze workshop:


 • weet je wat compacten is
 • weet je wat de opbrengst is van compacten
 • weet je welke lesstof je kunt schrappen en welke lesstof absoluut niet
 • Ken je verschillende manieren van compacten
 • weet je welke richtlijnen het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH) hanteert  
 • weet je wat de gevolgen van compacten zijn voor jouw organisatie
 • weet je wat de vereisten zijn van compacten
 • heb je in je methode gekeken hoe je kunt compacten
 • heb je voor het komende blok nagedacht over de praktische invulling
 • heb je met je team een keuze gemaakt of ga je die maken over de wijze van 

Stel je voor dat je iets moet doen dat je al lang kunt. En dan moet je het ook nog twee weken lang elke dag oefenen. Saai, toch? Dat is precies wat wij van begaafde leerlingen in het onderwijs verwachten. Geen wonder als deze kinderen zich gaan vervelen en soms zelfs vervelend gedrag gaan vertonen. Maar hoe voorkom je dat nu zonder dat er hiaten ontstaan? Door te compacten en verrijken (C&V)! Tijdens de workshop ervaar je zelf waarom compacten noodzakelijk is en hoe je dat praktisch en verantwoord kunt doen voor jouw eigen groep, zodat je het in het volgende blok direct kunt toepassen.


Voorbereiding: Neem je rekenboek of taalboek mee van de methode die jullie op school op dit moment gebruiken

Tijdsinvestering: Eén bijeenkomst van ongeveer 1 ½ uur 

Verrijken

Na deze workshop: 


 • weet je wat de taxonomie van Bloom is  weet je hoe je tegemoet kunt komen aan de educatieve behoeften van  HB-leerlingen  
 • weet je welke lesmaterialen eenvoudig inzetbaar zijn 
 • kun je zelf hogere orde denkvragen bedenken voor je groep 
 • heb je zelf hogere orde denkvragen bedacht bij een thema dat in jouw klas speelt

Door middel van een andere manier van vragen stellen a.d.h.v. de taxonomie van Bloom kun je binnen je onderwijs differentiëren en kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong verrijkende opdrachten geven, zonder dat ze “buiten de groep” komen te staan. Tijdens de workshop krijg je een heldere uitleg over de theorie van de taxonomie van Bloom. Je maakt kennis met materialen, die praktisch inzetbaar zijn in je klas en je gaat zelf aan de slag. Je bedenkt voor je eigen groep vragen die uitdagend zijn, de zogenaamde Hogere Orde Denkvragen (HOD vragen). Kortom: Luisteren en kijken naar de theorie, materialen bekijken en zelf opdrachten bedenken die je de volgende dag meteen in je klas kunt gebruiken! 

Voorbereiding: Bedenk van te voren welk thema in je klas aan de orde is of gaat komen .

Tijdsinvestering:  Eén bijeenkomst van ongeveer 1 ½ uur

Werken met DHH

Na deze workshop:


 • weet je op welke momenten je het DHH in kunt zetten
 • weet je hoe je een groep en een leerling kunt toevoegen
 • weet je hoe de quickscan werkt en hoe je die kunt inzetten
 • weet je hoe de signalering werkt en wanneer en hoe je die kunt inzetten
 • weet je hoe je compact- en verrijkingssuggesties kunt krijgen
 • weet je hoe je pedagogische en didactische adviezen kunt krijgen

Het DHH (Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid) is een signalerings- en diagnostiseringsinstrument dat je kunt gebruiken om meer handelingsadviezen te krijgen voor je (hoog) begaafde leerlingen. Dit instrument wordt tevens gebruikt voor de aanmelding van leerlingen voor het Denklab. 

Voorbereiding:  Zorg voor voldoende laptops, computers en je inlogcode voor het DHH

Tijdsinvestering:  Eén bijeenkomst van ongeveer 1 ½ uur

Mindset

Na deze workshop:


 • weet je wat Mindset is;
 • weet je wat de gevolgen zijn van feedback;
 • weet je hoe je goede feedback kunt geven;
 • weet je hoe je als leerkracht van invloed kunt zijn op de mindset van kinderen;
 • ken je de theorie van Carol Dweck;
 • heb je voor een leerling uit je klas een klein plan geschreven om zijn/haar mindset te verbeteren.
 • heb je lesideeën gekregen waarmee je met de kinderen aan Mindset kunt werken

 Je hebt kinderen die genieten van uitdagingen op school, die hard werken voor goede resultaten en die zich niet uit het veld laten slaan door tegenslagen, zoals onvoldoendes.
Er zijn echter ook kinderen die het liefst alleen gemakkelijke opdrachten doen en die zich dom voelen wanneer ze hard moeten werken om iets onder de knie te krijgen. Vaak is hun motivatie voor school daardoor niet optimaal. 

Wat blijkt? De manier waarop mensen hun intelligentie en mogelijkheden zien, is van grote invloed op de groei die ze doormaken. Een vaste mindset belemmert ontwikkeling. Een groei mindset zorgt voor motivatie en doorzettingsvermogen en is onmisbaar voor het ontplooien van talenten.
Het goede nieuws is dat je een vaste mindset kunt veranderen in een groei mindset. Volwassenen spelen hierbij een cruciale rol. 
Tijdens de workshop Mindset krijg je een heldere uitleg over de mindsettheorie van Carol Dweck en leer je hoe je een positieve mindset bij kinderen (en jezelf!) kunt stimuleren en bekrachtigen én hoe je er met de kinderen uit je groep aan kunt werken. 

Tijdsinvestering Eén bijeenkomst van ongeveer 1 ½ uur

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ilse Wassenaar, i.wassenaar@awbr.nl. 


0,00

Euro

0

Beschikbaar