EDI (Effectieve Directe Instructie) met borging in de praktijk

Incompany netwerkdagen en cursussen door AWBR

Trainer en begeleiders Suzan van der Zijde (trainer en opleider in de school) Mitzy van Loon (onderwijsconsulent), Anita Helderman (onderwijsconsulent), Saskia Dekker (onderwijsconsulent en procesbegeleider Lesson Study)  


Doel Hoe zorg je voor succeservaringen en betere leerprestaties bij alle leerlingen? Hoe maak je een les effectiever? De sleutel tot succes is de leerkracht. 

Inhoud
De teamtraining is gebaseerd op het boek Expliciete Directe Instructie (EDI) van John Hollingsworth & Silvia Ybarra. Het uitgangspunt bij expliciete directe instructie is dat je op sommige momenten in het onderwijsleerproces kennis, inzichten en vaardigheden het beste doelgericht kunt onderwijzen. 

Expliciete directe instructie is een goede manier om gedragsproblemen te
voorkomen, betrokkenheid te verhogen en de leerprestaties te verbeteren. In deze training krijg je tips en technieken voor een goede les aangereikt, waarna je ermee gaat oefenen in de praktijk. 

Vervolg mogelijkheden:
- Lesson Study kan ingezet worden bij de verdiepingsslag waarbij we samen lessen gaan voorbereiden, analyseren en bijstellen. (zie voor verder informatie in het aanbod Lesson Study) 

- Facultatief is het mogelijk om gerichte begeleiding van de onderwijsconsulent aan te vragen, met of zonder beeld. De  onderwijsconsulent ondersteunt bij het borgen van de vaardigheden in de praktijk. Samen kijken we naar wat beter kan in een veilige setting: Het handelen van de leerkracht? De didactiek? Het klassenmanagement? Het omgaan met verschillen? 

Voorbereiding Voorgesprek met directie/MT om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij de behoeften en beginsituatie van de school.

Tijdsinvestering Training in overleg

Vervolgbegeleiding in overleg

Doelgroep Team

Aanwezigheidsplicht In onderling overleg

Kosten Deze teamtraining met borging in de praktijk wordt je aangeboden door AWBR.

Interesse: Mail: s.dekker@awbr.nl


0,00

Euro
Geldigheid 10 jaren