Deskundigheidsbevordering Vertrouwenspersonen

door AWBR - Saskia Dekker & PPSI externe vertrouwenspersoon

Doel Het delen van kennis over de taak van Interne Vertrouwenspersonen van AWBR en hun rol en mogelijkheid om in school bij te dragen aan een sociaal veilige leeromgeving. 

Inhoud: In de scholingsbijeenkomst(en) gaat de aandacht uit naar: 

• de klachtenregeling en de procedures die horen bij de klachtafhandeling,
• de wettelijke basis en de rol van de interne vertrouwenspersoon,
• het schoolveiligheidsbeleid van AWBR en de bijbehorende protocollen,
• sociale media, cyberpesten en de wettelijke gevolgen hiervan.
De in te zetten werkvormen worden in overleg met de docent vooraf bepaald. 

Na een gezamenlijke start kan je kiezen uit een van de twee onderstaande workshops:
• Voeren van gesprekken met klagers
• Morele dilemma’s in het vertrouwenswerk. 

Voorbereiding: Eventueel - Voorbereidende opdracht – casuïstiek.

Tijdinvestering 4 uur, waarvan 1 uur voorbereiding

Doelgroep  De bijeenkomst is bedoeld voor de interne vertrouwenspersonen die door het schoolbestuur zijn aangesteld op de AWBR scholen. 

Aanwezigheidsplicht 100% voor het behalen van het deelnamecertificaat. 

Kosten Deze bijeenkomst wordt je aangeboden door AWBR.

Niveau: ♥♥♥

minimaal 1 interne vertrouwenspersoon vereist


0,00

Euro

16

Beschikbaar
10 maart 2021 15:00 tot 18:00

Locatie Een nader te bepalen AWBR School
n.t.b., n.t.b.
Trainer AWBR - Saskia Dekker, coördinator onderwijsconsulent

Geldig tot 1 April 2021
Meld aan