Is de onderwijsconsulent er ook voor mij?

Incompany netwerkdagen en cursussen door AWBR

In het onderwijs draait het om de leerkracht. Didactische kennis, pedagogische kennis, gedifferentieerd werken, functioneren binnen een team, leiding kunnen geven… En dat allemaal met plezier! Hoe geef je daar vorm aan binnen je eigen mogelijkheden?

Bij het beantwoorden van deze vraag kunnen wij, de onderwijsconsulenten, jouw gesprekspartner zijn. Hieronder worden de verschillende vormen van ondersteuning en begeleiding bij professionalisering beschreven. Voor alle trajecten geldt vertrouwelijkheid: wij maken vooraf afspraken over eventuele verslaglegging. De inzet van de onderwijsconsulent gaat altijd in overleg met de directie van je school. Wanneer je denkt dat je gebruik zou willen maken van een van de onderstaande mogelijkheden, neem dan contact op met de directeur van jouw school. Hij of zij kan je doorverwijzen naar een van de onderwijsconsulenten.

Standaardbegeleiding: “Een nieuwe baan, een goede start” 
Om je te ondersteunen in je nieuwe werksituatie verzorgen wij een standaardbegeleiding. Deze begeleiding is een standaardpakket, dat wordt aangeboden aan iedere ervaren leerkracht die voor het eerst binnen AWBR komt werken. Na een kennismakingsgesprek volgen drie bijeenkomsten met beeldopnamen en nagesprekken. Je geeft zelf aan welke ontwikkelpunten bij jou leven. De begeleiding wordt afgerond met een samenvattend verslag, dat in onderling overleg wordt vastgesteld en besproken met de directeur.  

Startersbegeleiding: “Ik heb mijn eigen leerproces” 
Alle startende leerkrachten krijgen gedurende de eerste 3 jaar van hun loopbaan minimaal één begeleidingstraject van de AWBR Onderwijsconsulenten. Dit maakt onderdeel uit van het AWBR Inductieprogramma voor startende leerkrachten; StartKracht. Het begeleidingstraject bestaat uit 3-5 bijeenkomsten met beeldopnamen en nagesprekken.  

Coaching: “Ik zou het graag willen hebben over…” 
In het coachtraject staat jouw concrete vraag centraal. Waar wil je aan werken? Wat wil je bereiken? Wat is de geschikte begeleidingsvorm? Samen met jou en de directie maken we afspraken over vorm, tijdpad, evaluatiemomenten en verslaglegging.  

School Video Interactie Begeleiding: “Kijken naar mezelf”  

Het contact met de leerlingen heeft niet alleen te maken met praten en luisteren. Ook lichaamstaal, mimiek, intonatie, houding, oogcontact en non-verbale houding spelen een belangrijke rol. De camera geeft een duidelijk beeld van hoe jij van jouw mogelijkheden gebruikmaakt. Een selectie van de gemaakte opnamen wordt tijdens nagesprekken aan de hand van een kijkwijzer besproken. Zo ontdek je zelf aan welke punten jij wilt werken.  

Supervisie: “Ik wil nog prettiger en beter werken”  

Supervisie biedt je tijd en gelegenheid om dat wat jij in jouw werk tegenkomt en bezighoudt nader te bekijken, om er wellicht anders tegenaan te kijken. Een onderwijsconsulent begeleidt je bij het proces. Door te kijken naar eigen handelen, denken, willen en voelen in jouw specifieke werksituatie ontdek je misschien nieuwe mogelijkheden. Een supervisietraject bestaat uit 10 - 15 gesprekken, om de veertien dagen. Jouw eigen schriftelijke inbreng vormt de basis van elke gesprek. Aan dit traject is geen enkele vorm van verslaggeving verbonden.  

Groepssupervisie: “Ik wil nog prettiger en beter werken en daarbij leren van elkaar" 
Bij groepssupervisie werk je eveneens met de eigen schriftelijke inbreng, aan je eigen persoonlijke thema (zie supervisie). Alle deelnemers (2- 3 per groep), komen elke bijeenkomst (2 of 2,5 uur) aanbod waarbij de zij bevraagd worden door supervisor en supervisanten. De 10 bijeenkomsten vinden om de 2 a 3 weken, buiten de school, plaats.  

Intervisie: “Een goed gesprek met collega’s; verhelderend”  
Intervisie is een manier om met je collega’s over het vak te praten. In een kleine groep wordt op systematische wijze een persoonlijke inbreng van een van de gesprekspartners besproken. Dat kan een heldere kijk opleveren. Feedback van collega’s kan er toe leiden dat je tot een andere benadering van een onderwerp komt. Een positief neveneffect is dat deelnemers aan het intervisietraject vaak veel leren van en over elkaar. Hierdoor ontstaat meer wederzijds begrip. Een onderwijsconsulent treedt op als gespreksleider en biedt verschillende vormen van intervisie aan.  

Collegiale Consultatie: “Wij gaan bij elkaar in de klas kijken”
Het team heeft besloten om tijd en ruimte te maken om bij elkaar in de klas te gaan kijken. Het is verstandig om dan vooraf afspraken te maken met elkaar. Waar kijk je naar? Hoe bespreek je na? Wat verwacht je? Wat is het eventuele vervolg? Wij kunnen ondersteuning bieden bij de voorbereiding van dit proces, het samenstellen van een kijkwijzer en bij het voeren van de nagesprekken.  

Duotraject: “Samenwerken met je duopartner” 
Je duopartner en jij willen tot een prettige samenwerking komen met naleefbare werkafspraken. Hoe doe je dat? Hiervoor bestaat het duotraject! In deze begeleiding worden de overeenkomsten van de wensen en verwachtingen binnen een samenwerkingsverband besproken en concreet gemaakt. Voorwaarde om het duotraject te starten is dat beide deelnemers deze begeleiding willen. 

Coaching: “Hoe ondersteun ik een collega?” 

Je hebt zelf een begeleidingstaak gekregen ten opzichte van een collega of student. Waar moet je dan allemaal aan denken? Hoe begin je? Waar begin je? Wat moet je doen om tot een optimaal resultaat te komen? Hoe ga je om met weerstand? Voor een antwoord op dergelijke vragen, kun je bij ons terecht.  

Netwerk: “Samen delen, leren en ontwikkelen” 

In een bovenschools netwerk staat kennisdeling, het uitwisselen van ervaringen en het vergroten van leerkrachtvaardigheden, centraal. Hiervoor worden homogene groepen samengesteld. Netwerken kunnen worden gevormd op belangstelling voor een thema (bijvoorbeeld bewegingsonderwijs of beeldende vorming), maar kan ook gericht zijn op werkervaring; starters en (bijna) uittreders of uit leerkrachten werkzaam in bepaalde bouwlagen. In een netwerk ontmoet je collega’s van verschillende AWBR-scholen. De onderwijsconsulenten begeleiden deze leerteams.

Loopbaankoersonderzoek: “Wat wordt mijn volgende stap?”  

Er is vaak een actuele aanleiding, die meestal niet alleen van organisatorische, maar ook van persoonlijke aard is. Je brengt een persoonlijk en professioneel verleden met je mee en bevindt je in een periode waarin je de behoefte hebt om na te denken over eventuele stappen binnen je loopbaan. Deze behoefte is onlosmakelijk verbonden met je visie op je eigen leven in het algemeen. Van daaruit ontstaat dan duidelijkheid over de toekomst: een nieuw loopbaan- (en levens)beleid. Je wilt de balans opmaken van de eerste helft van de loopbaan. De lessen die hieruit gedestilleerd worden, vormen de basis voor nieuw beleid voor de tweede helft van de loopbaan. Je wilt op zoek naar nieuwe perspectieven, nieuwe vitaliteit en nieuwe flexibiliteit. Men zit vaak gevangen in belemmeringen, problemen of beperkingen die van invloed zijn (geweest) op het verloop van en succes in de loopbaan. Tijdens de loopbaanadvisering wordt daarom, zeker in eerste instantie, de wereld juist opgevat als een veld van ongekende mogelijkheden voor het realiseren van dromen en het ontplooien van kwaliteiten. Je gaat op zoek naar een loopbaanperspectief dat in het verlengde ligt van wat je wilt doen, maken, geven, beleven, leren, onderzoeken, schenken etc.  

Re-integratie: “Langere tijd ziek geweest en nu weer terug…”
Nadat je langere tijd afwezig bent geweest in verband met ziekte – mogelijk gerelateerd aan je werksituatie – volgt een re-integratieprogramma. Een onderwijsconsulent kan daarin jouw gesprekspartner zijn. Ondersteuning kan al plaatsvinden voordat je daadwerkelijk weer naar school gaat. Eventuele inzet van een onderwijsconsulent wordt besproken bij het opstellen van het re-integratieplan.   

Oriënterend gesprek: “Is de onderwijsconsulent er ook voor mij?”  
Wie weet… Je kunt altijd een oriënterend gesprek aanvragen.  

Contact  

Voor informatie of het maken van een afspraak kun je contact opnemen met Saskia Dekker (coördinator onderwijsconsulenten) via s.dekker@awbr.nl of 06-26802079.  


0,00

Euro