Groepsintervisie IB (nieuwe groep)

Netwerken door AWBR

Doel
Intervisie is een vorm van wederzijdse begeleiding waarbij gelijkwaardige collega’s elkaar helpen hun taak beter uit te oefenen. Intervisie is professioneel bevragen, analyseren en adviseren. Leren van en met elkaar in een veilige omgeving, onder begeleiding van een onderwijsconsulent. 

• Je bent in staat om je eigen rol en aandeel in een ‘probleemsituatie’ onder de loep te nemen.
• Je kunt reflecteren op je eigen handelen en je eigen rol/overtuigingen/ opvattingen daarin beschrijven. 

• Je breidt je handelingsrepertoire uit naar aanleiding van de vragen, analyses, inzichten en adviezen. Je deelt ‘good practices’ met elkaar. 

• Je bent je bewust van het belang van collegiale consultatie als middel tot professionalisering. 

Inhoud
In vijf bijeenkomsten wordt systematisch, volgens een samen gekozen methode, gewerkt. De deelnemers brengen casussen in, die aan de hand van de gekozen intervisiemethode, worden besproken. Doorgaans worden één of twee casussen besproken per bijeenkomst. Een actieve bijdrage van alle deelnemers is een vereiste. Vervolgens formuleert de deelnemer die de casus heeft ingebracht de wijze waarop hij zijn handelen gaat veranderen. In de daarop volgende bijeenkomst wordt teruggekoppeld wat het resultaat was van het nieuwe handelen in de praktijk. 

Voorbereiding Elke intervisiebijeenkomst valt of staat bij de actieve inbreng van de deelnemers. Er wordt van ieder verwacht eigen praktijkervaringen ‘mee te nemen’ naar de intervisiebijeenkomst. Het omgaan met deze werkinbreng gebeurt op basis van vertrouwelijkheid en veiligheid. 

Doelgroep  Intern begeleiders 

Aanwezigheidsplicht 80% voor het behalen van het deelnamecertificaat.

Kosten Deze intervisiebijeenkomsten worden je aangeboden door AWBR.

Aanmelden voor 6 september - nieuwe groep
via: s.dekker@awbr.nl 

1,00

Euro

15

Beschikbaar
28 september 2020 09:00 tot 11:00

Locatie AWBR Bestuurskantoor
Baarsjesweg 224, Amsterdam
Trainer AWBR - Saskia Dekker, coördinator onderwijsconsulent

23 november 2020 09:00 tot 11:00

Locatie AWBR Bestuurskantoor
Baarsjesweg 224, Amsterdam
Trainer AWBR - Saskia Dekker, coördinator onderwijsconsulent

25 januari 2021 09:00 tot 11:00

Locatie AWBR Bestuurskantoor
Baarsjesweg 224, Amsterdam
Trainer AWBR - Saskia Dekker, coördinator onderwijsconsulent

22 maart 2021 09:00 tot 11:00

Locatie AWBR Bestuurskantoor
Baarsjesweg 224, Amsterdam
Trainer AWBR - Saskia Dekker, coördinator onderwijsconsulent

17 mei 2021 09:00 tot 11:00

Locatie AWBR Bestuurskantoor
Baarsjesweg 224, Amsterdam
Trainer AWBR - Saskia Dekker, coördinator onderwijsconsulent

Geldig tot 1 Juni 2021
Kopen