MR Training - AOB

door AOB

Goed zeggenschap bereik je door goed medezeggenschap, handig als je de spelregels kent. Immers, 'it take's two to tango'...

Aan de slag met medezeggenschap:

Wat aan bod komt:
- Taken en bevoegdheden vanuit de Wet medezeggenschap op scholen (WMS)   
- Adviesrecht, instemmingsrecht en initiatiefrecht 
- Communicatie met de achterban (in subgroepen)
- Plenaire terugkoppeling communicatie met de achterban 
- Communicatie met de overlegpartner   
- Activiteitenplan 125,00

Euro

12

Beschikbaar
11 februari 2021 15:00 tot 18:00

Locatie Een nader te bepalen AWBR School
n.t.b., n.t.b.
Trainer Nader te bepalen

Geldigheid 10 jaren
Kopen