Een goede start - AWBR

Training door AWBR

o fasen van groepsvorming; 
o contacten met ouders; 
o praktische toepassingen om leerlinggedrag te verbeteren; 
o coöperatieve werkvormen en energizers.  

Achtergrond  

De interactie tussen de leerkracht en de leerlingen in de eerste schoolweken kunnen zeer bepalend zijn voor de sfeer in de groep voor het gehele schooljaar. Een leerkracht die hier bewust en goed op inspeelt biedt de leerlingen daarmee een fijne sfeer in de groep.

De eerste dagen zijn de leerlingen vaak nog heel rustig en kijken de kat uit de boom. Voor de leerkracht kan dat een vertekend beeld geven. Juist deze periode is het van belang om goed te handelen en te investeren in het contact met de groep en de onderlinge relaties binnen de klas.

Wanneer het een leerkracht lukt om een goede sfeer te krijgen in de klas en een goed gedrag bij de leerlingen verbeteren de prestaties ook.

Doelen van de training  
Aan het eind van de training heeft iedere deelnemer:  

o inzicht in de fasen van groepsvorming (Tuckman 1965) en de invloed van de eerste schoolweken hierop;
o instrumenten om zijn of haar groep in de eerste schoolweken goed te begeleiden; 
o concrete toepassingen om de relatie met de leerlingen te versterken; 
o tips om het oudercontact te versterken; 
o je eigen plan voor de eerste schoolweken.   

Datum  
Maandag 10 augustus van 13.00 – 16.00 uur.   

Locatie:
AWBR besturuskantoor, Baarsjesweg 224.

Aanmelden kan via academie@awbr.nl


1,00

Euro

16

Beschikbaar
10 augustus 2020 13:00 tot 16:00

Locatie AWBR Bestuurskantoor
Baarsjesweg 224, Amsterdam
Trainer AWBR

Geldig tot 15 Augustus 2020