De kunst van het lesgeven - AWBR

Training door AWBR

Achtergrond
Het geven van een goede les is niet alleen een vak, maar ook een kunst. De leerkracht combineert het didactisch handelen, klassenmanagement en pedagogisch klimaat en de keuzes in het lesprogramma tot een doelgerichte les. Iedere leerkracht heeft daarbij zijn eigen stijl van lesgeven waardoor iedere les uniek is.   

In deze training gaat het om het doelgericht inzetten van de opbouw van een les, het benutten van de juiste werkvormen en nieuwe inzichten, de stappen waarin de leerkracht de leerstof uitwerkt en hij differentieert in de klas. ‘De kunst van het lesgeven’ betekent dat je als leerkracht weet hoe je goed les geeft, wanneer je bepaalde technieken gebruikt en waarom je dit doet.

Het resultaat is dat je je concrete lesdoelen beter en sneller bij al je leerlingen behaalt.

Doel
Het doel van deze training is dat de deelnemers een effectieve les kunnen voorbereiden. Door deze effectiviteit is de leerkracht in staat om meer leerlingen sneller en beter het lesdoel te laten behalen. De training is gebaseerd op effectieve instructie.  

Doelgroep: leerkrachten groep 1 t/m 8.

Aanpak  
Deel 1: een sterke start van je les 
Je bepaalt een concreet lesdoel, activeert de leerlingen en zorgt dat alle kinderen weten wat ze gaan leren. De leerkrachten maken kennis met veel coöperatieve werkvormen.   

Deel 2: een heldere uitleg
Tijdens de instructiefase maak je eerst het onderwerp van je les betekenisvoller. Wat is het precies wat we leren en waar heb je het voor nodig? De leerkracht zorgt voor een heldere uitleg in stappen. De leerkrachten leren technieken om al tijdens de les te controleren of de leerlingen de leerstof beheersen.  

Deel 3: alle leerlingen een succeservaring
We leren in dit deel hoe je de leerlingen na de instructie zodanig kunt helpen dat zij zonder hulp en zonder fouten aan het werk kunnen. Voor sommigen gebruik je daar verlengde instructie voor. Met hulp van de resultaten van de methodegebonden toets en het leerlingvolgsysteem krijg je nog beter zicht hoe je het beste kunt differentiëren.  

Lesbezoeken
De leerkrachten bereiden (met hulp van een collega) een les voor waarin ze de aangeboden stappen en technieken oefenen. De trainer bezoekt samen met iemand van de school (bijvoorbeeld de interne begeleider of een directielid) en iemand van de AWBR academie de les en bespreekt deze met de leerkracht na.   

Deel 4: Lesontwerp -afsluiting
Tijdens het lesontwerp bereiden de leerkrachten in groepjes een complete les voor met alle ingrediënten uit ‘De kunst van het lesgeven’.  

Data  

Deel 1: woensdag 19 augustus 2020 van 13:30-16:00 uur
Deel 2: woensdag 21 oktober 2020 van 13:30-16:00 uur 
Klassenbezoeken: donderdag 29 oktober of donderdag 5 november   
Deel 3: woensdag 9 december 2020 van 13:30-16:00 uur 
Deel 4: woensdag 17 februari 2020 van 13:30-16:00 uur  

Aanmelden kan via academie@awbr.nl  

1,00

Euro

16

Beschikbaar
19 augustus 2020 13:30 tot 16:00

Locatie AWBR Bestuurskantoor
Baarsjesweg 224, Amsterdam
Trainer AWBR

21 oktober 2020 13:30 tot 16:00

Locatie AWBR Bestuurskantoor
Baarsjesweg 224, Amsterdam
Trainer AWBR

9 december 2020 13:30 tot 16:00

Locatie AWBR Bestuurskantoor
Baarsjesweg 224, Amsterdam
Trainer AWBR

17 februari 2021 13:30 tot 16:00

Locatie AWBR Bestuurskantoor
Baarsjesweg 224, Amsterdam
Trainer AWBR

Geldig tot 1 Maart 2021