Complexe gespreksvoering - AWBR

door AWBR

Als directeur of interne begeleider herken je vast wel de situatie dat het soms moeilijk is om je professionele ruimte in te nemen. In gesprek met een ouder, collega of leidinggevende verandert een gesprek soms onverwacht in een lastig gesprek. In de training Complexe Gespreksvoering leer je niet alleen de ‘omslag’, maar vooral ook de bewustwording van je persoonlijke irritaties herkennen. Het leren beheersen van deze, o zo menselijke, impulsen is een uitdaging.

Met deze gesprekmethodiek bieden we een handvat om met deze situaties effectiever om te gaan in de richting van een meer constructieve dialoog, die doel- en resultaatgericht is.”

Het vergt enige oefening én zelfreflectie, maar als je in staat bent om complexe gespreken te voeren mét een bewuste voorbereiding, dan is de kans op een gewenste effectieve afloop groter. Je leert om minder te denken in vluchten of vechten en meer in het zoeken naar acceptabele scenario’s.

AANDACHTSPUNTEN 

 • Erkennen van ieders belangen.  
 • Echte dialoog in een veilige setting.
 • Voorbereiden van gesprekken
 • Serieus nemen van elkaars standpunt.
 • Jouw eigen standpunt helder formuleren.
 • Afspraken maken.

VOOR WIE
Directieleden (en interne begeleiders) die hun professionele gesprekken op de werkvloer willen optimaliseren. We gaan er vanuit dat zij geschoold en bekend zijn met gespreksvaardigheden en onderliggende mechanismen in het onderwijs.  

PROGRAMMA
De cursus bestaat uit twee dagdelen. De eerste bijeenkomst zal vooral in het teken staan van kennismaken en samen oefenen met deze methodiek. Tijdens het oefenen zullen we gesprekken tijdens de oefenvormen opnemen. We kunnen daarna reflecteren op onze interactie met de ander via het beeldmateriaal. Samen onderzoeken we waar we onze interactie kunnen optimaliseren.  

De feedback, samen met de methodiek Complexe gespreksvoering biedt de deelnemers mogelijk handvatten om heel specifiek te werken aan de persoonlijke leerwensen, die er voor kan zorgen dat de uitkomst van de gesprekken zo veel mogelijk effectief verlopen.

Tijdens de tweede bijeenkomst combineren we de theoretische input van de complexe gespreksvoering met het oefenen met acteurs. Op deze manier komt de realiteit iets meer in zicht. We zullen dan gebruik maken van de input van de deelnemers op het gebied van de lastige, maar doorslaggevende gesprekken.

ONDERWERPEN

Kennismaken met de methodiek van complexe gesprekvoering  

 • Herkennen van een spannend gesprek.
 • Herkennen van je persoonlijke irritaties.
 • Leren beheersen van je persoonlijke impulsen en reflexen.
 • Herkennen van verborgen waarden of overtuigingen van de ander.
 • Werken vanuit betrokkenheid in plaats van macht.
 • Veilig maken van een gesprek (doe een stapje terug en overzie de situatie).
 • Bespreekbaar maken van (culturele) verschillen.

De training bestaat uit een theoretisch kader en het oefenen van gesprekken. Dit doen we samen en in de tweede bijeenkomst met acteurs. Bij het geven van feedback op elkaars gesprekken gebruik je een criteriumlijst met observeerbaar gedrag (kijkwijzer). Je maakt huiswerkopdrachten zoals het voorbereiden en oefenen van gesprekken en indien mogelijk het observeren van jouw eigen gedrag aan de hand van filmmateriaal.

WERKWIJZE TRAINING
Voorafgaand aan deze training wordt de behoefte gepeild van de deelnemers. Naar aanleiding van o.a. voorbeelden van lastige gesprekken en onderwerpen uit de eigen praktijk, specificeren we het doel van de training. (casus-inbreng) 
Deze training vraagt om een open reflectieve houding in het samen oefenen en leren hanteren van de methodiek.  

VOORKENNIS
Je bent bekend en geschoold in gespreksvoering zoals feedback geven en ontvangen, omgaan met agressie, omgaan met diversiteit (andere culturen), open vragen stellen en luisteren-samenvatten‐doorvragen.  

RESULATEN

 • Complexe gespreksvoering en de verschillende stappen zijn bekend
 • Tijdig gespannen en onveilige situaties in gesprekken signaleren en daarin zichzelf en de ander steeds kunnen blijven monitoren.
 • Adequaat reageren op onveilige en gespannen situaties.
 • Naar de ander luisteren en je in de ander te verplaatsen.
 • Conflicten onderzoeken, op zoek naar een acceptabele oplossing.
 • Zoeken naar een win‐win oplossing in gesprekken.
 • Hulp van anderen inroepen, ongelijk bekennen en escalatie voorkomen.
 • Reflecteren op het ontstaan van het conflict met oog voor ieders belang.
 • Jouw eigen waarden, emoties en belangen een evenwichtige rol te laten spelen in gesprekken met anderen.

Groepsgrootte teamtraining: Minimaal 10, maximaal 12  

KOSTEN: De prijs: 237,50 ex BTW p.p. (bij 10 deelnemers).

Locatie: Bestuurskantoor AWBR  

DOCENT  
Als post-hbo docent Begeleidingskunde en Beeldcoaching heeft Adrie Beljaars de laatste 15 jaar veel docenten opgeleid als coach/begeleider. Deze ervaring en kennis ontwikkelde zij in haar praktijk van het brede onderwijsveld verder tijdens de master Educational Needs. Adrie en de acteurs zijn bekend met de methodiek complexe gespreksvoering.  

Adrie: " In mijn rol van begeleider van talentontwikkeling komen mijn opleidingen en ervaring als docent LO in diverse onderwijssectoren en 15 jaar ervaring als docent supervisiekunde/coach en beeldcoach samen.

TRAININGSAUTEURS
Dion Mensink  
Dion is na zijn mbo niveau 4 Operationeel sport en bewegingsmanager in een stroomversnelling gekomen wat betreft persoonlijke ontwikkeling. Als autodidact begon hij met het lezen van boeken, is hij gaan praten met mentoren en coaches, en heeft hij zich inzichten en praktische tools uit de psychologie eigen kunnen maken. Zo werkte hij voor bedrijven als Neurofied en REACT advies & training waar psychologie, training en coaching centraal stonden. Hij is gecertificeerd als trainer Verbale agressiehantering en mentale weerbaarheid.
Met zijn B.V. WICE stimuleert hij samen met Maikel Duitscher en Marius Ploeger, mensen in hun persoonlijke ontwikkelingsreis om zichzelf te ontplooien.  

Serge Mensink  
Serge is sinds 2012 werkzaam als filmacteur, trainingsacteur en presentator.
Hij studeerde in 2018 af aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO) waarna hij zich verder is gaan verdiepen in communicatietrainingen, binnen zowel het onderwijs als de sociale veiligheid. Zo is hij gecertificeerd als agressieregulatietrainer (ART-coach). Hij heeft een achtergrond in de zelfverdediging en is gecertificeerd Athletic Skills Model Instructeur.
Deze energieke man komt in veel situaties tot zijn recht. Hij is dynamisch, enthousiast en leergierig.  287,40

Euro

12

Beschikbaar
12 november 2020 09:00 tot 12:30

Locatie Een nader te bepalen AWBR School
n.t.b., n.t.b.
Trainer Adrie Beljaards

3 december 2020 09:00 tot 12:30

Locatie Een nader te bepalen AWBR School
n.t.b., n.t.b.
Trainer Adrie Beljaards

Geldigheid 10 jaren
Kopen